Rodzaje PIT-ów

PIT

Deklaracja podatkowa jest to deklaracja udzielana wszelakiego typu aparatom podatkowym na ściśle do tegoż celu określonych formularzach. I to pojęcia deklaracji skarbowych identyczne jest z definicją zawartą w uchwale z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Artykuł 3 pkt 5 owej uchwały poprzez określenie „deklaracja” nakazuje rozumieć również zeznania, wykazy i dane, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Zwykły Polak nie zdaje sobie sprawy jak wiele typów deklaracji PIT występuje. Jest ich aż 50, aczkolwiek z większością z nich spotyka się zaledwie nieliczna, określona część społeczeństwa. Jednak można rozpoznać kilkanaście kwestionariuszy, z jakimi ma do czynienia niemal każdy księgowy. Są to:

  • PIT-5 – ten rodzaj druku wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą albo osiągające profity z wynajmowania rozmaitego rodzaju nieruchomości.Dotyczy to osób opłacających podatek na zasadach ogólnych – wedle skali podatkowej. Osoby, jakie wybrały liniowy rodzaj wyliczenia, będą składały co miesiąc formularz typu PIT-5L. Oświadczenie to składane jest do każdego 20-dnia miesiąca za miesiąc ubiegły. Wyjątek jednak tu stanowi Grudzień, gdzie oświadczenie nie jest składane, a przyjmuje się, iż wynosi ono tyle co w miesiącu ubiegłym, czyli Listopadzie. Końcowe rozliczenie podatku następuje w oświadczeniu rocznym.
  • PIT-4 – na tym dokumencie pracodawcy obliczają zaliczkę na podatek pracowników.Wypłacając wynagrodzenie, zakład pełni bowiem funkcję płatnika. Także ta deklaracja składana jest do 20 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły (również za grudzień);W deklaracji należy podać ilość podatników, jakim dokonano zapłaty wynagrodzenia, wartość wypłat i ewentualną przedpłatę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • PIT-11 – Informacja o przychodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wniosek ten należy rozliczyć do 28 albo 29 Lutego za rok ubiegły.
  • PIT-16A – Jest to informacja o wysokości składki zdrowotnej, opłaconej i odjętej za dane miesiące w roku. Oświadczenie to przedstawiane jest do 31 stycznia za rok poprzedni.
  • PIT-28 – Oświadczenie o wielkości osiągniętego zysku, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Druk PIT-28 wybierają podatnicy otrzymujący: – wpływy z pozarolniczej aktywności gospodarczej, – z tytułu umowy wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy innych umów o pokrewnym charakterze, liczonych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny). Deklaracja PIT-28 składana jest za rok miniony do 31 stycznia.
  • PIT-36 – jest to podatek zeznania rocznego dokonywany przez osoby fizyczne. Wypełniają go m.in. osoby otrzymujące zyski na zasadzie umowy wynajmu (niekorzystające z możliwości rozliczania ryczałtem) lub też prowadzące działalność gospodarczą wyliczaną według skali podatkowej. Osoby, które wybrały liniowy rodzaj tegoż podatku, składają oświadczenie w druku PIT-36L.
  • PIT-37 – podatek od osób fizycznych uzyskujących precyzyjnie zdeterminowane zyski. Kwestionariusz PIT-37 wypełniają osoby, jakie osiągnęły zyski z wynagrodzenia z umowy o pracę na bazie umowy z polskim pracodawcą, wynagrodzenie na zasadzie umowy zlecenia, emerytury czy zasiłki z ubezpieczenia socjalnego;

To zaledwie niektóre z możliwych rodzajów kwestionariuszy PIT jakie może składać polski podatnik. Jak widać jest ich mnóstwo i poniektóre spośród nich są na prawdę skomplikowane, lecz dzięki naszemu darmowemu programowi wszystkie te rodzaje podatków nie będą stanowiły dla Państwa najmniejszego problemu.

pitprogram button